Trong trắng (Phản ứng) - Đơn vị sản xuất OrionMedia

Giới thiệu

Là video thực tế, ghi lại chân thực phản ứng của nhân vật trải nghiệm khi xem video về việc trải nghiệm thử thách/sản phẩm… mà chương trình đưa ra.

Website dự án

Tags

Video

Bạn có điều gì thắc mắc ?

Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.